Om affirmation och självbekräftelse

Om affirmation och självbekräftelse

Ofta hör man om affirmationer och att de är viktiga för psykisk hälsa men vad är de egentligen? Affirmationer och självbekräftelse består vanligtvis av positiva fraser eller uttalanden. De används för att bygga självkänsla eller för att inspirera till psykologisk förändring. En del människor avfärdar värdet av affirmationer och uppfattar de hela som en flummig sak. Men värdet av affirmationer och självbekräftelse är baserad på psykologisk teori.

Självkänsla är vad människor tänker, känner och tror på sig själva medan självvärde är det värde som människor har av sig själva. Människor skapar sin självbild genom självbekräftelse.

Människor uttrycker olika identiteter och roller med hänvisning till andra människor. Till exempel

Man kan ha en identitet som “duktig student” i ett sammanhang och som “snäll farbror” i ett annat. Så gott som alla känner ett behov av att vara uppfattat som klok och kompetent och att man duger som man är. Ingen är perfekt och ingen behöver vara. Faktum att det finns olika aspekter av någons personlighet kan uppfattas som positiva. Detta kan vara mycket hjälpsam när man står inför nya situationer.

När mans självkoncept hotas kan bekräftelser bidra till att stärka mäns självbild. Människor med dålig självkänsla kan använda bekräftelser som en del av en behandlingsplan för att förbättra sin psykiska hälsa. Tanken är att ändra ohälsosamma och negativa tankemönster till friska. Detta görs på en undermedveten nivå. Naturligtvis löser inte man sina problem direkt bara för att man upprepar affirmationer. Men de är viktiga självhjälpsverktyg som kan framkalla känslor av lugn och hopp. Att använda bekräftelser är ett sätt att ta itu med mans psykologiska tillstånd och vägleda den i en positiv riktning. Med andra ord kan positivt tänkande leda till positiva handlingar.

Fördelar och nackdelar med affirmationer

Regelbunden upprepning kan minska både fysisk och psykisk stress. Det är kopplat till bättre akademiska och sociala prestationer.  Dessutom kan det ge förbättrad sportprestanda. Men enligt vissa psykologer kan processen dock vara skadlig för personer med låg självkänsla. Om någon verkligen inte tror på det bekräftande uttalandet, då kan hela processen kännas falsk. Men även dessa människor kan få hjälp genom att använda affirmationer där man byta tempus från presens till futurum. Till exemplet “i framtiden blir man bättre på” meningar.

Hur kommer man igång?

Hur kommer man igång?

Genom att skapa egna bekräftelser kan personen bilda sådana som är meningsfulla och anpassade till hans egna personliga behov. Hur kommer man igång med affirmationer och självbekräftelse? För att börja måste man identifiera en negativ egenskap eller tro. Skapa sedan ett uttalande som uttrycker motsatsen till det. Detta positiva uttalande är bekräftelsen.

Nästa steg är att upprepa bekräftelsen flera gånger varje dag. Vissa människor behöver en extern källa som en vän för att säga bekräftelsen till dem. För dem som behöver en sådan tränare kan det fungera att göra en inspelning av den som säger bekräftelsen och spela den inspelningen efter behov. Under sömnen bearbetar sinnet information och är därför mer öppet för nya influenser. Vissa människor använder inspelningar av bekräftelser medan de sover. Andra väntar tills läggdags för att för att upprepa sina affirmationer.