Attraktionslagen i mitt liv

Första gången jag kom i kontakt med attraktionslagen var för många år sedan nu. I början förstod jag inte hur stor del den har i våra liv och att det faktiskt går att använda den till våran fördel. En kompis presenterade attraktionslagen och lät mig låna hennes bok Attraktionslagen som Esther och Jerry Hicks har skrivit. Jag läste boken och tyckte att det mesta lät intressant. Tänk om det kunde vara så enkelt! Tänk om det kunde fungera!Få människor idag förstår hur stor tankens makt kan vara. Även om det inte sträcker sig så långt som att de blir intresserade av attraktionslagen och att de börjar tänka i de banorna finns det mycket annat som kan hjälpa dem i livet. När man tar kontroll över sina tankar börjar man också ta ett helt annat ansvar över sitt eget liv.

Attraktionslagen tog bort offerkoftan

Jag hade hamnat lite tokigt i livet tidigare och en av de första sakerna som jag fick jobba med mentalt var hur jag hade en egen del i det hela. De första frågorna jag började ställa var huruvida jag faktiskt var ansvarig över de dåliga sakerna som hade hänt. Någonstans insåg jag att om jag skulle tro på det här var jag även tvungen att tro på att jag hade del i det jag så gärna ville skylla på andra. Det var nyttigt för mig ur många perspektiv för jag insåg att jag har bestämmanderätt på mer än det fysiska planet. Under den här perioden var jag svårt sjuk så det var många bitar som föll på plats när jag började förstå hur mycket vi kan påverka genom hur vi tänker.

Attraktionslagen tog bort offerkoftan

Jag bestämde mig för att tro på det hela, även om det tog emot att ta itu med de gamla tankarna och börja ta av mig offerkoftan. Det tog några år och många dagar med mentalt kämpande. Kämpandet fick resultat och hela vägen längs resan har jag fått mer tillbaka av att lära mig om attraktionslagen än vad jag har fått ge.

Konsten att vara tacksam

Det första jag fick lära mig var konsten att vara tacksam. Eftersom jag stötte på attraktionslagen i ett stadie där jag hade fysiska problem blev det en lite svårare väg att vandra. Konsten att vara tacksam var oerhört viktig för mig och det var ett stort steg att ta sig över den tröskeln. För mig handlade det mycket om att vända tankarna åt rätt håll. Till en början skrev jag varje kväll ned tre saker som jag var tacksam över. Det fanns inte mycket som jag kunde se att jag var tacksam över. Ofta blev det solen sken idag och väldigt simpla saker. Jag hade ändå börjat min resa mot att komma längre i livet än att vara ett offer för vad jag ansåg att andra hade gjort fel gentemot mig. Många skulle må mycket bättre om de kunde försöka sig på att göra en resa mot att ta lite mer ansvar för sina handlingar.